รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา “ไหว้ย่า”
ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” สังกัด อบจ.นครราชสีมา ไหว้สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
โดยมี นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว, นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครูนักเรียน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ