รร.สูงเนิน สักการะพระพุทธไสยาสน์
ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานกิจกรรมสักการะพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) และต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเนิน ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ