รองกุ่ยส่งมอบบ้าน 4 หลัง ถึงมือประชาชน
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา จำนวน 4 หลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
#จุดที่1 ทต.ขามทะเลสอ โดยมี นายประทวน โขนพลกรัง ผู้สูงอายุ และพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 อบต.โป่งแดง โดยมี นายวิชัย นันขำดี ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 อบต.หนองสรวง โดยมี นายวีระวัฒน์ เจิมขุนทด ผู้สูงอายุ และพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.บึงอ้อ โดยมี นางสมพงค์ ปิ่นสันเทียะ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
โดยมี นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ, นายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ, ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น, ผอ.รพ.สต., เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และพี่น้อง อสม. ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ