“รองกุ่ยฯ” พร้อมคณะกรรมการฯ
ตรวจประเมินโครงการ “โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ อำเภอพิมาย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการ “โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย”, #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา รองประธานฯ นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 พ.ค. – 6 มิ.ย. 67 โดยแบ่งการประเมินเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับ ตำบล และชุมชน ของอำเภอนั้นๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งด้านการรับรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก 6ป 2ข และ การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “อำเภอดีเด่น” ของจังหวัดนครราชสีมา ตาม“โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย” ต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ