“รองฯ เสือ” ตรวจจุดก่อสร้างถนน – สะพาน ที่ อ.จักราช
ย้ำ ต้องแล้วเสร็จทันเวลา
หวังให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อย่างสะดวก ปลอดภัย
วันที่ 15 มกราคม 2567 #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา กำกับดูแลสำนักช่าง พร้อมด้วย นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช และ น.ส.พรฤดี สุปันนุษย์ หน.ศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.จักราช ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายบ้านโนนมะนาว ต.หินโคน เชื่อม บ้านหนองพฤกษ์ ต.จักราช ที่ได้รับการประสานแผนฯ มายัง อบจ. ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร และ การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำตักราช) บ้านโนนงิ้ว ม.14 ต.หนองพลวง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยก่อนหน้านี้ถนนสายดังกล่าวมีสภาพที่ชำรุดเสียหายอย่างหนัก ส่วนสะพาน ตอม่อได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการสัญจรไป มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด
โดยมี นายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน, นางศิริพร มูลทองหลาง นายก อบต.หนองพลวง, พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร, ฝ่ายสภาฯ, ปลัด อบต. และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ