ราชาแห่งผลไม้ “กลิ่นอ่อน เนียนนุ่ม ละมุนลิ้น”
ต้อง “ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราช” ที่ ครบุรี
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา “นายกหน่อย” #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงาน ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราช @ครบุรี ครั้งที่ 2 ณ สนามที่ว่าการอำเภอครบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ อ.ครบุรี ร่วมกับ อบจ.นครรราชสีมา, สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ และชมรมผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ อ.ครบุรี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะ อ.ครบุรี มีพื้นที่ในการปลูกและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นผลไม้ถิ่นใหม่ “กลิ่นอ่อน เนียนนุ่ม ละมุนลิ้น” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาแนวทางในการยกระดับคุณภาพและราคาของผลผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสวนเกษตร อย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน อ.ครบุรี ในอนาคต
โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล สส.นครราชสีมา เขต 10 ประธานในพิธี, นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครุบรี, นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และ ประชาชนชาว อ.ครบุรี ร่วมงาน
งาน “ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราช @ครบุรี” ครั้งที่ 2 จัดขี้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายนนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี ภายในงานได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำทุเรียนคุณภาพมาจำหน่าย การประกวดทุเรียนคุณภาพ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกินทุเรียน การแสดงดนตรีจากศิลปินชาวโคราช และ การแสดงดนตรีจากโรงเรียนในสังกัด อบจ. “แล้วมาเที่ยว มาชม มาชิม มาช้อป ทุเรียนคุณภาพ ทุเรียนต้นน้ำมูล อ.ครบุรี” กันเยอะๆ นะคะ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ