1. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบจ.นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน