รุ่น 2 “เริ่ม” ตอบรับอาชีพใหม่
เพาะเลี้ยงไข่ผำ หอยขม ไส้เดือน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ บ.หนองมโนรมย์ ต.ทองหลาง อ.จักราช #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ร่วมเปิดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.จักราช รุ่นที่ 2 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไข่ผำ การเลี้ยงหอยขม การเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารบำรุงดินจากไส้เดือน จำนวน 60 คน ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางประสงค์ สิงผักแว่น หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และประชาชน เข้าร่วม
ขอขอบคุณ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอำเภอจักราช และ นายอติราช ไชยคำ จาก สนง.ประมงจังหวัด, นายธรรศนรินทร์ แก้วสัจจาวัฒนา และคณะ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ