ร่วมต้อนรับ..คุณหมอชลน่าน
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและด้านบริการสุขภาพของประชาชน
โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสาธารณสุข, นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา, พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ., นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นม., นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบจ., หน่วยงานส่วนราชการ, ผู้บริหาร รพ.สต.,พี่น้อง อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้อนรับ ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ