ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด ผลักดันให้เกิดการสร้างงาน ยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ