☕“ร่วมเสวนาสภากาแฟ”☕
เช้าวันนี้ ที่ คูเมืองที่ 10 ชูไชยศาลาลอย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมรองผวจ.นม ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมกันนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ส่งต่อให้ เทศบาลตำบลหัวทะเล ดำเนินการจัดประชุมสภากาแฟในครั้งต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ