ฤกษ์ดี 4 มี.ค. อบจ.โคราช วางศิลาฤกษ์สำนักงานแห่งใหม่
วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10.19 น. ที่ ต.โคกกรวด นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา (แห่งใหม่) บริเวณศูนย์ราชการรอง เยื้องวิทยาลัยนาฏศิลป์นครรชสีมา ต.โคกกรวด เพื่อให้ อบจ.มีสถานที่รองรับการปฏิบัติงานและบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี พระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ประธานสงฆ์, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ส.ส.นครราชสีมา เขต 5, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภา อบจ., ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
สำหรับสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา แห่งใหม่ โครงสร้างและการออกแบบจะเน้นการก่อสร้างด้านการบริหารพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เน้นความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ รูปแบบของอาคารที่ทันสมัยโดยเฉพาะการเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน และนำเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาใช้ประกอบภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งภายหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ แล้ว อบจ.จะได้ดำเนินการในการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ