(3เม.ย.67)เวลา11.00 น.
นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง มอบหมายให้นายนิติพนธ์ จรูญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ นำบุคลากรและเครื่องจักรลงพื้นที่ตำบลศรีละกอ อ.จักราช เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในการนี้นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อำเภอจักราช,นายประเสริฐ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบูรณะพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งน้ำไปพร้อมๆกันอีกด้วย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ