ลงพื้นที่ติดตามการตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”
วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานจุดตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อสนับสนุนในการตรวจคัดกรอง พร้อมรณรงค์ให้กลุ่มสตรีเข้าใจถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, พญ.ทิพา ไกรลาศ ผอ.ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา, นายอัครวิจักษณ์ กลิ่นศรีสุข ผอ.รพ.สต.โตนด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โตนด ร่วมลงพื้นที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ