ลงพื้นที่พบปะ รพ.สต. ด่านขุนทด
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอด่านขุนทด ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมา อบจ. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
#จุดที่1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโป่ง โดยมีนางสาวพรหมลักษณ์ หอมมาลัย ผอ.รพ.สต. พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน อบจ., เจ้าหน้าที่ และพี่น้อง อสม.ร่วมต้อนรับ
#จุดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระจรเข้ โดยมีนางจรรยา จงปลูกกลาง ผอ.รพ.สต. พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน อบจ., เจ้าหน้าที่ และพี่น้อง อสม.ร่วมต้อนรับ
#จุดที่3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านนอก โดยมีนายไพฑูรย์ วงศ์เวชวินิต สสอ.ด่านขุนทด, นายศรัณย์ ปุราชะกา ผอ.รพ.สต. พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายช่างประจำโซน อบจ., เจ้าหน้าที่ และพี่น้อง อสม.ร่วมต้อนรับ
#จุดที่4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระโดยมีนางหงษ์สกุล เกษมจิต ผอ.รพ.สต. พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายช่างประจำโซน อบจ., เจ้าหน้าที่ และพี่น้อง อสม.ร่วมต้อนรับ
โดยมีนายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2 และนายเสนีย์ โปรยกลาง ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 6 ร่วมลงพื้นที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ