ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือบก Dry Port
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับนายดรุฒ คำวิชิตธนาภา คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือบก Dry Port และร่วมประชุมศึกษาแผนการดำเนินการความเป็นไปได้ โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ., ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษา อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านกระโดนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง และ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ