วันที่ 20 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ ขุดลอกคลอง อบต.สุขเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (วันที่4)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ