“ลุงเช้า” สุดดีใจ!! “นายก หน่อย” ลงพื้นที่มอบบ้าน
พร้อมหน่วยงานและชาวบ้านร่วมยินดี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพ ให้กับ นายเช้า ดงกระโทก และครอบครัว ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” ณ บ.หนองเมา ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ. ผนึกกำลังกับพี่น้องท้องถิ่นเทศบาล อบต. เพื่อที่จะจับมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งครั้งนี้ หลังจากได้รับการประสานจาก อบต.สระว่านพระยา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา อบจ.นครราชสีมา โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ เพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 80,000 บาท และในปีงบประมาณ 2567 มีบ้านที่ได้รับการปรับสภาพฯ ทั้ง 32 อำเภอ จำนวน 248 หลัง
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี นำโดย พันโท กชกร เบญจกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 ฯ นำกำลังพล กว่า 10 นาย สนับสนุนแรงงาน รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อให้บ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์ มีความแข็งแรง และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป
โดยมี นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม,นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา พร้อม คณะผู้บริหาร – ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สระว่านพระยา, ร.ต.ต.ธนะสาร บรรหาร รอง สว(ป) สภ.ครบุรี, หัวหน้าฝ่ายฯ – เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ชาวบ้านร่วมยินดี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ