ลุยต่อ…อบจ.โคราช “จัดการขยะของเสียอันตรายชุมชน” โซนที่ 2
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ สำนักช่าง รับผิดชอบดำเนินโครงการตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครราชสีมา และ จ.นครราชสีมา โดยมีบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามารับของเสียอันตรายไปทำลาย ณ สถานที่กำจัดของบริษัท
ทั้งนี้ การดำเนินงานโซนที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ รับขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนของ อปท. ในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.คง อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.บ้านเหลื่อม และ อ.แก้งสนามนาง รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ จำนวน 5.18 ตัน
โดยมี นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, นายสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ. ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ 47 แห่ง ร่วมสังเกตการณ์การรับของเสียอันตรายจากชุมชนในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ