วัชพืชไร้ค่า สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
“ดอกไม้จันทน์จากผักตบชวา”
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ให้แก่ประชาชนชาว อ.จักราช
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประสานงานอบจ. อ.จักราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์ จาก รศ.ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย,ผศ.ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ พร้อมคณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ให้ความรู้ตลอดการอบรม
โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.จักราช,นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นศิริ ปลัดอาวุโส อ.จักราช,นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่ อ.จักราช และ เจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
“โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 1วัน ณ อ.โนนสูง,อ.จักราช,อ.ชุมพวง,อ.พิมาย”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ