” วันสตรีสากล “
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพบปะกลุ่มสตรีโคราช 32 อำเภอ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ สร้างรายได้ให้ตนเอง เเละชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของชุมชนท้องถิ่น
โดยมี นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี นครราชสีมา, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ, นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นางพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัด และกลุ่มสตรีโคราช อ.ปากช่อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ