วางศิลาฤกษ์โดมอเนกประสงค์ รร.วังไม้แดงพิทยาคม
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.39 น. ที่ รร.วังไม้แดงพิทยาคม #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา จำนวน 1,941,414 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
โดยมีพระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ(หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสรวิชญ์ เหล่านิล นายอำเภอประทาย, นายราเมศ เรืองธนานุวัฒน์ ส.อบจ.อ.ประทาย, นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ ผอ.รร.วังไม้แดงพิทยาคม, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ