“วิสาขบูชา พุทธบารมี ปี 67”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด วัน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2567 ” เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพุทธบารมี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์และศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ มาประดิษฐานบนบุษบก
นอกจากนี้ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเคาะระฆัง 9 ครั้ง คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยพิธีเวียนเทียน พิธีทอดผ้าป่า และร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เพื่อเป็นศิริมงคล
โดยมี พระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร (รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา) ประธานฝ่ายสงฆ์, พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รอง ผวจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.นม., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ.,นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชน ร่วมงาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ