“ว้าวมาก” ผ้ามัดย้อมสวยๆ สีธรรมชาติจาก “ต้นตาลโตนด” โนนไทย
อบจ.โคราช ยังคงเดินหน้าส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.โนนไทย ที่มีความโดดเด่นด้านพื้นที่เพาะปลูกตาลโตนดที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งได้มีการนำทุกส่วนของต้นตาลมาแปรรูปอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะนำมาทำอาหารคาว ขนมหวาน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ นานา เรียกได้ว่าต้นตาล 1 ต้น สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้มากมายทีเดียว
อบจ.นครราชสีมา โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณและได้สั่งการให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น “ตาลโตนด…โนนไทย” ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพทางเลือก นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น “ตาลโตนด…โนนไทย” แบ่งรูปแบบการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นตาล และการทำผ้าพิมพ์จากใบไม้ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย โดยมี นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์, รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา, โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อ.โนนไทย และผู้เกี่ยวข้องกับตาลโตนดในพื้นที่ อ.โนนไทย จำนวน 50 คน
ขอขอบคุณ นางกฤษฎาวัลย์ สุริยุทธ ปธ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัว ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และคณะ, นายสมศักดิ์ นิลภา ปธ.ชมรมคนรักษ์ตาลโตนดโนนไทย วิทยากรสาธิตและให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ