ศักยภาพหน่วยงาน สังกัด อบจ.โคราช
วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้กับสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง และ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ในโอกาสนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้แสดงความชื่นชมและความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม,โรงเรียนปากช่อง2 และโรงเรียนประทาย ที่ได้รับรางวัลสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
จากนั้นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาต่อระดับสูงของโรงเรียนกีฬา ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) กับ วิทยาลัยนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมคณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายกด้านการศึกษา ,นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.สถานศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ