ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อ.ประทาย
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อ.ประทาย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงลดระยะเวลาในการเดินทาง ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ทั้งนี้ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และทีมงานสาธารณสุขของตำบล
โดยมี นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย, นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย, สส.จังหวัดนครราชสีมา, นายก ทต.-อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 9 แห่ง, พี่น้อง อสม. และประชาชน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ