สถานศึกษาปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รุ่นที่ 2
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น สำหรับวันนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ให้กับครูและนักเรียน รร.เขาใหญ่พิทยาคม เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นไปถ่ายทอดสู่เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้
โดยมีนางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด อบจ., นายมเหสักข์ เสนไสย ผอ.รร.เขาใหญ่พิทยาคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ., คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, หจก.อรุณปทุม ไฟร์และบริษัทเกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ