สถานศึกษา ต้องทำให้ผู้ปกครอง ไว้วางใจ
รู้สึกปลอดภัยที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับเรา
“ขอให้ผู้ปกครอง รู้สึกสบายใจที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่นี่พร้อมที่จะดูแลเด็กให้ถึงฝั่งฝัน ให้การศึกษาที่ดีด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างที่อยากเรียน ลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ โรงเรียน เราต้องร่วมมือไปด้วยกัน ให้ลูกหลานได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตามระบบ เพราะในส่วนของ อบจ. ได้มุ่งมั่นในการผลักดันความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา และ สถาบันการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีทางเลือกด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดหลักสูตรให้เข้ากับทางมหาวิทยาลัย ให้เด็กสามารถเลือกว่าจะเรียนอะไร ตรงตามความต้องการที่อยากจะเรียนหรือไม่ อบจ. พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน การนำเทคนิคทางวิชาการมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาแบบองค์รวม และ การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดทรัพยากรบุคคล “สร้างคนให้มีคุณภาพ” สู่สังคมต่อไป” #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว ในโอกาสเป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา)
นอกจากนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีลำดับที่ 1 – 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมอบทุนสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 15 ทุน รวมถึง ให้โอวาทนักเรียน ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 “คุณทองโบราณเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยมี นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ, นายวินัย แพทย์กระโทก นายก อบต.หนองยาง พร้อมด้วย นายสุธา ประภาพิมล ผอ.รร.หนองยางพิทยาคม, คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ