“สภา อบจ.ยุคใหม่” ใส่ใจการตรวจสอบ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมแคนทารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรม “สภา อบจ.ยุคใหม่” ใส่ใจการตรวจสอบ เพื่อให้คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัด อบจ.นครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2562 และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. และน.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ., และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ