สรรหาบุคลากรสายงานบริหารสถานศึกษา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างสังกัดอบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การพิจารณาสรรหาฯ เป็นไปตามระเบียบประกาศ หลักเกณฑ์ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นางสาวกษิรา อณวัชวณิช เลขานุการนายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ