สร้างสุขภาพ ออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมออกกำลังกายกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมประชาชนได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเล โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี, นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด, นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล, นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค3, น.ส.ธีรารัตน์ ร่มรื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นครราชสีมา พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ