สัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมแคนทารีโคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ของผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.นครราชสีมา กว่า 400 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติของ อบจ.นครราชสีมา ที่ถูกต้อง และเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง พร้อมด้วย ผอ.ส่วนบริหารการคลัง, หน.ฝ่ายพัฒนารายได้, บุคลากรสำนักคลัง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด
ขอขอบคุณ นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผอ.ททท.นครราชสีมา ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ