สานต่อ “สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์วัดม่วง #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์ฯ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี ผ่อนคลาย จากการเที่ยวชมสถานที่ธรรมชาติที่สวยงาม มีความสุขในบั้นปลายชีวิต และกลายเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า
โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ที่มาให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ