(6 มี.ค. 67) เวลา 15.00 น.
สำนักช่าง อบจ.นม. ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร
ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับโรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครูและนักเรียน จำนวนกว่า 500 คน จากการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ