สืบสานประเพณี “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วัดม่วง”
วันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ในการนี้ สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมประกอบไปด้วย “สงกรานต์ไทย” รดน้ำขอพร แสดงความกตัญญู ห่วงใย ต่อผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป
โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ