สุขภาพดี “ไม่มีขาย” นะจ๊ะ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เซ็นทรัล โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จ.นครราชสีมา “เต้นแอโรบิค” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี เพราะ “สุขภาพดี ไม่มีขาย” จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยกัน Change for Good เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย 3 – 4 วันต่อสัปดาห์
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ