“สุขภาพดี ไม่มีขาย” 🏃‍♀️🏃
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ สวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จ.นครราชสีมา “เต้นแอโรบิค” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี เพราะ “สุขภาพดี ไม่มีขาย” สร้างสุขภาพที่แข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมี นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายก ทต.หนองไผ่ล้อม พร้อมด้วย นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3 และกลุ่มแม่บ้าน อสม.ค่ายสุรนารี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ