“สูงวัยอย่างไรให้ สุขภาพ ดี”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ให้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้นานที่สุด รวมถึงกิจกรรมอาชีวบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กและฟื้นฟูสุขภาพจิต ให้เกิดความสุขกายและสุขใจ
โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิฯ เข้าร่วม
🙏สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ