วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อซ่อมแซมถนนด้วยการทำยาง ดังนี้
1.สาย นม.ถ.1-13306 บ้านกระทุ่มราย-บ้านโนนหญ้านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
2.ถนนสาย นม.ถ.1-13304 บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ