วันที่ 25 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนน โดยวิธีลงหินคลุก ถนน นม.ถ.1-19303 บ้านขามทะเลสอ – บ้านโนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา (วันที่2)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ