ส่งตัวน้องๆนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน “คุณทองโบราณเกมส์”
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีส่งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 571 คน ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจาก 58 โรงเรียน พร้อมให้โอวาทก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 “คุณทองโบราณเกมส์” จำนวนทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี
“ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน ทำการแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคฯ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้ ในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา นั้น เรามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพกีฬาทุกประเภท ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนส่งเสริมกีฬาของ อบจ.นครราชสีมา ปัจจุบันเรามีโรงเรียนกีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการกีฬาที่ชัดเจน มีนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนสังกัด อบจ., สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ