ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
บ้านพักคนชราวัดม่วง
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2567 และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งภาคเช้าจัดกิจกรรมรำวง ร่วมร้องเพลงปีใหม่ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานได้รับความสุข สนุกสนาน และได้มีโอกาสอวยพรและมอบความรักความสุขให้แก่กันและกัน
โดยมีนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายบุญทด ทองรอง ปธ.มูลนิธิบ้านพักคนชราวัดม่วง, หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ