(29ก.พ.67)สำนักช่างได้ส่งเครื่องจักรลงพื้นที่บ้านเสาเดี่ยวพัฒนา ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย เพื่อทำการขึ้นรูปทางให้แก่ อบต.ท่าอ่างตามหนังสือขอรับการสนับสนุน คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรและการสัญจรมากยิ่งขึ้น

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ