“ส่งเสริมการผลิตไม้ผลถิ่นใหม่ที่มีคุณภาพ”
วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ สวนอินทผาลัมแม่เตี้ย อ.ปักธงชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ #นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. เป็นประธานเปิดอบรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่ หลักสูตรการปลูกและการดูแลอินทผาลัม การปลูกและดูแลฝรั่งหงเป่าสือ การปลูกอะโวคาโด พัฒนาสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ และทักษะในการผลิตไม้ผลถิ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อไป
โดยมี นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นางประสงค์ สิงห์ผักแว่น หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.ปักธงชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🙏 ขอขอบคุณวิทยากร นายจำนงค์ ทวนขุนทด เกษตรอำเภอปักธงชัย และนายสุมิตร พนมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด บ.ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ