ส่งเสริมชาวอำเภอบัวใหญ่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
วันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมเบญจนิมิตร รร.วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ซึ่งมีประชาชนและผู้นำชุมชนผู้เข้าร่วมจำนวน 172 คน
โดยมี นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์ ผอ.รร.วัดประชานิมิตร, นายไพทูลย์ จักแก้ว ผอ.รร.บัวใหญ่, นายพล ปิ่นกลาง ผอ.รพสต.โคกสะอาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายรุ่งโรจน์ วรชมพู วิทยากรอิสระ และนางทองใบ ชัยศรี ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ