ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.สีดา
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมอำเภอสีดา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
โดยมี นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา พร้อมด้วย นายภูริเดช สีผาง ปลัดอำเภอ, พ.ต.ท.มงคล สุริโย รอง ผกก.ป.สภ.สีดา, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ขอขอบคุณนางทองใบ ชัยศรี ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ