วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักช่าง #ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่สำรวจการจัดการมูลฝอยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean ในเขต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.รพ.สต.นางเหริญ ต.เกษมทรัพย์
2.รพ.สต.เชียงสา ต.สะแกราช
3.รพ.สต.บ้านโคก ต.สะแกราช
4.รพ.สต.งิ้ว ต.งิ้ว
5.รพ.สต.บ้านสุขัง ต.ตะคุ
6.รพ.สต.หนองปลิง ต.ตูม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ