วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เพื่อกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง (วันที่9)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ