อบจ.พร้อมร่วมมือจัดกิจกรรม จิตอาสา ในทุกมิติ
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุม 3 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ. ประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ลอกลำตะคอง) และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้มีการหารือถึงสถานที่ กำหนดการจัดกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมที่จะร่วมกันดำเนินงาน
โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 , และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ