อบจ.พร้อมหนุน”TO BE NUMBER ONE” ต้นแบบของคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่ง โดยไม่พึ่งพายาเสพติด
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.และนายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง 6 ภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ชุมชนล้อมรักษ์ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ภาคีเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE อย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบ รวมถึง Brand Ambassador TO BE NUMBER ONE ที่จะเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ